logo

Harkitaan lähestymistapoja regurgitaatiosyndrooman hoitoon ensimmäisen elämän vuoden lapsilla. On osoitettu, että äidinmaidonkorvikkeen käyttö sakeutusaineen kanssa, joka muuttaa seoksen konsistenssia ja lisää sen viskositeettia, auttaa voittamaan maha-suolikanavan toiminnalliset häiriöt.

Harkitaan lähestymistapoja regurgitaatiosyndrooman hoitoon lapsilla ensimmäisen elämän vuoden aikana. Osoitettiin, että lasten maitoseosten käyttö viskositeettia parantavan aineen kanssa, joka muuttaa seoksen konsistenssia ja lisää sen viskositeettia, auttaa selviytymään ruuansulatuskanavan toiminnallisista häiriöistä, kuten regurgitoitumista, suolikoloista, toiminnallisista ummetuksista. Palautusjäähdytysmaitojen seosten variantteja ehdotettiin.

Lastenlääketieteellisessä käytännössä useiden vuosikymmenien ajan (1980-luvulta lähtien), joilla on regurgitaatio-oireyhtymä ensimmäisen elämänvuotensa aikana, käytetään laajasti antireflux (AR) -seoksia, jotka sisältävät yhtä tai toista sakeuttamisainetta [1, 2].

Regurgitaation ilmeneminen ensimmäisten elinkuukausien lapsilla johtuu yleensä gastroesofagealisesta refluksista (GER), joka on mahan sisällön tahaton refluksi ruokatorveen ja ulkoiseen ympäristöön, ja GER: llä ei ole erityistä etiologiaa ruuansulatuskanavan yläosan fysiologisen epäkypsyyden lisäksi [3, 4]..

Miksi refluksia esiintyy?

”Regurgitaation” käsite sisältää mahalaukun sisällön spontaanin vapautumisen, mikä, toisin kuin oksentelu, jolle on ominaista kalvon vähentyminen, vatsalihasten jännitys, kasvojen punoitus jne., Ei liity lapsen ponnisteluihin [5, 6].

Regurgitaatiosyndrooma on yleinen ongelma maailmanlaajuisesti, ja sitä esiintyy noin 50 prosentilla lapsista ensimmäisten elämänkuukausien aikana ja saavuttaa enimmäisarvon 3 kuukauden iässä. Joillakin lapsilla GER: n kulku on pysyvämpää ja siihen liittyy happaman mahalaukun sisällön kielteinen vaikutus ruokatorven limakalvoon. Sitten puhumme GERD: stä - maha-ruokatorven refluksitaudista. Regurgitaation lisäksi GER-oireisiin sisältyy itku ja ahdistus, syömästä kieltäytyminen, hidas kasvu, hematomesis (veren sekoittaminen vatsan sisältöön), joissakin tapauksissa veri ulosteessa ja anemian kehittyminen [7, 8].

Komplikaatioton GER havaitaan yleensä lapsilla, joilla toistuvat sylkemiset. Epätäydelliseen ruoanottoon liittyy kalorien kulutuksen väheneminen, painonnousun väheneminen ja erilaisten puutteellisten olosuhteiden kehittyminen [9].

Koska regurgitaatio-oireyhtymä viittaa ohimeneviin tiloihin, hoidon päätavoite on tukahduttaa tärkeimmät oireet. Tältä osin äidinmaidonkorvike ja sakeutusaine ovat vakiintuneita, joissa käytetään erilaisia ​​komponentteja, jotka muuttavat seoksen konsistenssia ja lisäävät sen viskositeettia [11, 12].

Näihin tarkoituksiin käytetään kahta tyyppiä sakeuttavia aineita - tärkkelystä (riisi, peruna tai maissi) tai johanneksenleipägluteenia (kumi). Niiden käytön seurauksena regurgitaation taajuus ja määrä vähenevät huomattavasti [13, 14].

Carob-gluteenia (KRD) saadaan Välimeren akaasia-jyvien (Ceratonia siliqua) sisältä. 85% tästä aineesta esiintyy galaktomanoosin muodossa - oligopolysakkaridina, jossa on pieni sekoitus mannoosia ja galaktoosia suhteessa 4: 1, samoin kuin noin 5% kasviproteiinista ja 10% kosteudesta. Eri valmistajien kumit eroavat aktiivisten (turpoavien ja viskoosisia ominaisuuksia aiheuttavien) galaktomannaanikuitujen pitoisuuksista, niiden pitoisuus vaihtelee 50 - 90%. Galaktomannaanin ominaisuuksina on, että disakkardaasit eivät pilkota tätä polysakkaridia, se kulkeutuu paksusuoleen kuljetuksen aikana, jolloin siitä tulee suolimikro-organismien käymisen substraatti [5]. Prebiootikumien kaksi pääominaisuutta ovat siten CRD: lle tunnusomaisia: liukenemattomuus ruuansulatuskanavan yläosassa ja bakteerien käyminen alemmassa maha-suolikanavassa (paksusuolessa). KRD tunnustetaan äidinmaidonkorvikkeiden turvalliseksi komponentiksi ja se on hyväksytty GER: n hoitoon lapsilla syntymästä alkaen [15, 16]. Johanneksenkumia käytetään sakeutusaineena lastenruoassa 60 maassa, paitsi Yhdysvalloissa (tärkkelystä käytetään perinteisesti sakeutusaineena). Ainesosalla on FDA GRAS -turvallisuuden absoluuttinen tila..

CRD: n pitoisuus AP-seosten koostumuksessa voi vaihdella. Monissa nykyaikaisissa AR-seoksissa sen pitoisuus on 0,4–9,5 g / 100 ml lopputuotetta. Useissa tutkimuksissa käytettiin kuitenkin AR-seoksia, joiden CRD-pitoisuus oli 0,35 g / 100 ml [7, 8]. Samalla saatiin hyviä kliinisiä tutkimustuloksia. Niiden tutkimusten lukumäärä, joissa CRD: tä käytettiin määränä 0,35–0,40 g / 100 ml, on kuitenkin pieni, siksi vertaileva arvio kahdesta seoksesta, joissa on suurempi (0,45 g / 100 ml) ja alempi (0,35 g / 100) ml) CRD-konsentraatiolla on kiistaton mielenkiinto. Lisäksi nykyaikaisessa tieteellisessä kirjallisuudessa esitetään vertailutiedot kahden tyyppisten galaktomannaanien käytöstä - laimennettuna huoneenlämpöisellä vedellä ja kun laimennetaan kuumalla vedellä. Yhdessä tutkimuksessa oli mahdollista jäljittää näiden AR-seosten varianttien toleranssi-indeksien erot koliikkien esiintymistiheyden, ulostetiheyden ja konsistenssin sekä useiden muiden indikaattorien suhteen [17]..

Vaihtoehdot refluksointisekoituksille

Bulgarialaisten kirjailijoiden ryhmän suorittamassa yksityiskohtaisessa tutkimuksessa [17] syntyi 56 kokoaikaista lasta, joilla oli GER-oireita. Sisällyttämiskriteerit olivat GER: n läsnäolo, ja arvio oli yli 7 pistettä Susan Orensteinin asteikolla. Kaikille lapsille annettiin imetys tai sekoitetut ruokinnat (kulutetun rintamaidon määrä ei saisi ylittää 25% päivittäisestä tarpeesta). Muita tutkimukseen sisällyttämistä koskevia olosuhteita olivat lääkehoidon puute tai muiden AR-seosten käyttö, lehmänmaitoproteiineihin suvaitsemattomuuden puuttuminen sekä neurologiset tai aineenvaihdunnan syyt, jotka voivat johtaa palautusjäähdytykseen..

Potilaat jaettiin kolmeen ryhmään, joista ensimmäinen (ryhmä A) sai AR-seoksen CRD: n kanssa määränä 0,33 g / 100 ml, liuotettuna lämpimään veteen (lämpötilan ollessa noin 45 ° C). Ryhmän B lapset saivat seoksen, jonka pitoisuus oli 0,45 g / 100 ml KRD, liukoinen myös lämpimään veteen. Ryhmän C lapset saivat seoksen, jonka kumipitoisuus oli 0,45 g / 100 ml, liukoinen kuumaan veteen (lämpötilan ollessa noin 90 ° C). Lämpimällä (mutta ei kuumalla) vedellä laimennetun seoksen valmistuksessa käytetään esigeeliytymisprosessia, joka helpottaa helppoa liukenemista seoksen valmistuksessa [17]. Kuumassa veteen liukenevan seoksen valmistuksessa käytetään vain minimaalista lämpökäsittelyä ja seos laimennetaan kuumalla vedellä. Siksi jokaisessa kolmesta vanhemman ryhmästä annettiin erityisiä ohjeita seoksen valmistuksen ominaisuuksista. Ryhmissä A ja B seos laimennettiin lämpimällä vedellä 45 ° C: ssa, ryhmässä C kuumalla vedellä 90 ° C: ssa (keitetty vesi noin 5 minuutin kuluttua, kun se lakkasi kiehumasta)..

Ennen tutkimukseen osallistumista kaikki lapset saivat tavanomaista maitoseosta. Tutkimuksen alkamispäivänä rekisteröitiin antropometriset indikaattorit ja suoritettiin 24 tunnin sisäinen sisäinen pH-mittari. Sitten lapset saivat kahden viikon ajan yhden kolmesta seoksen variantista. Kahden viikon kuluttua tehtiin uudelleen antropometriset mittaukset, vanhempien pitämät havaintopäiväkirjat kerättiin ja toistettiin 24 tunnin pH-mittari.

Refluksien kokonaismäärä väheni merkittävimmin ryhmässä lapsia, jotka saivat seosta A (0,33 g / 100 ml CRD), laimennettuna kylmään veteen). Saman seoksen havaittiin olevan tehokkain palautusjäähdytykseen liittyvien oireiden vähentämisessä [17].

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että erityyppisten sakeutusaineiden kanssa käytettävien erilaisten seosten tehokkuudessa ei ole kardinaalia eroja keskenään sellaisissa indikaattoreissa kuin refluksi-indeksi (yli 5 minuutin kestävien refluksijaksojen lukumäärä) ja pisin refluksointijakson kesto [18, 19].

Tulokset, jotka olivat lähellä bulgarialaisten kirjoittajien [17] tuloksia, saatiin toisessa tutkimuksessa, jossa lapset saivat seoksen, jonka KRD-pitoisuus oli 0,5 g / 100 ml kuumassa vedessä laimennetusta seoksesta. Tässä tutkimuksessa, joka kesti 4 viikkoa, saatiin positiivisia tuloksia. On kuitenkin pidettävä mielessä, että niin melko pitkän ajanjakson ajan (4 viikkoa) meneillään olevan ruokavalion hoidon ohella esiintyy selvästi alemman ruokatorven sulkijalihaksen vyöhyke, joka voi vaikuttaa myös oireiden positiiviseen dynamiikkaan..

Antropometristen indikaattorien dynamiikka, erityisesti painonnousunopeus, on myös tärkeä tutkimuksen positiivisten tulosten vahvistamiseksi. Edellä mainitussa tutkimuksessa [17] ryhmille A ja C painonlisäys oli vastaavasti 40,7 g / päivä ja 56,4 g / päivä. Toisessa samanlaisessa tutkimuksessa keskimääräinen päivittäinen painonnousu lasten ryhmässä, joka sai AR-seosta pitoisuuden ollessa 0,35 g / 100 ml CRD, oli 29,3 g / päivä [21]. Toisessa vertailevassa tutkimuksessa, jossa kahta AR-seosta käytettiin RDA: n ollessa 0,33 ja 0,36 g / 100 ml, painonlisäys oli 37 g / päivä ja 24 g / päivä kahden ensimmäisen havaintoviikon ajan ja 27,5 ja 25 g / päivä toisen kahden viikon ajan. Siten jopa niin yksinkertainen parametri kuin keskimääräisen päivittäisen painonnousun arvo voi toimia vakuuttavana ja selvänä indikaattorina AR-seosten eri varianttien käytön tehokkuudesta, koska tämä indikaattori heijastaa tosiasiassa kaikkien lapsen kuluttamien ravintoaineiden arvoa ja assimilaatioastetta.

Sakeuttajan pitoisuuden nousu AP-seosten koostumuksessa ei takaa korkeampaa keskimääräistä päivittäistä painonnousua. Esimerkiksi CRD-pitoisuudella 0,5 g / 100 ml ja tämän seoksen kahden viikon käytöllä havaittujen lasten keskimääräinen päivittäinen kasvu oli 24,5 g / päivä [22], mikä on alhaisempi kuin muissa vastaavissa tutkimuksissa, joissa sakeutusaineen konsentraatio on alhaisempi..

Yhteenvetona tulisi sanoa, että tärkkelystä sisältävillä ja KRD: tä sisältävillä AR-seoksilla on useita eroja keskenään (taulukko 1). Ne molemmat ovat varsin tehokkaita keinoja ruoansulatushoidon hoitamiseen ruuansulatuksessa ensimmäisten elinkuukausien lapsilla..

Tärkkelystä sisältävien seosten vaikutusta rajoittaa kuitenkin pääasiassa ylä-maha-suolikanava, eikä se vaikuta alempaan ruoansulatuskanavaan ulottuaan ruokatorven alemman sulkijalihaksen alueeseen. Sitä vastoin CRD: tä sisältävillä AR-seoksilla on vaikutusta myös taustalla olevaan maha-suolikanavaan, ne myös kykenevät vaikuttamaan maha-suolikanavan motiliteettiin ja vähentävät funktionaalisen ummetuksen riskiä, ​​ja lisäksi niillä on prebioottinen vaikutus ja ne vaikuttavat paksusuolen mikrobioton tilaan, siksi heidän vaikutusvallansa on paljon laajempi [20, 21].

Esimerkki AP-seoksesta, joka sisältää CRD: tä, on Nutrilak® Premium Antireflux. Ruokavalokuitukoostumuksen (orgaanisen alkuperän luonnonkumi BIO-luokan ylimääräinen 0,4 g / 100 ml) koostumus antaa seokselle tiiviimmän konsistenssin ja säätelee lapsen maha-suolikanavan motorista aktiivisuutta.

Nutrilak ® Premium Antireflux -seoksen etuna on kyky laimentaa se vedellä lämpötilassa 40–45 ° C? C, kun taas joukko muita anti-refluksiseoksia laimennetaan vedellä lämpötilassa 70–80 ° C? C, joka vaatii tuotteen jäähdyttämistä ennen vauvan ruokintaa.

Lastenlääketieteen ja lasten sairauksien prodeedeutian osasto, Venäjän terveysministeriön SBEI HE UMMU, Jekaterinburgissa sijaitsevan MBUZ: n lastenklinikan nro 4 perusteella ja lasten poliklinikan perusteella GBUZ Berezovskajan keskussairaala. KRD Nutrilak ® Premium Antireflux. Tarkkailuryhmään kuului 30 lasta, joiden ikä oli 2 viikkoa - 8 kuukautta. Lasten keskimääräinen paino syntyessään oli 3150,7 ± 508,0 g, keskimääräinen kehon pituus syntymän ollessa 51,5 ± 4,03 cm. Kaikilla lapsilla oli maha-suolikanavan toiminnallisia häiriöitä, kuten regurgitaatio, suolikoliikka ja toiminnallinen ummetus. Kaikki lapset imettiin yksinomaan. Tutkimukseen ei sisältynyt lapsia, joilla ei ole proteiinitietoa lehmänmaidosta.

Seoksen tehokkuutta arvioitiin seuraavien kriteerien perusteella: lapsen subjektiivinen asenne tuotteeseen; ihon tai muiden allergisten oireiden esiintyminen, kun seosta lisätään ruokavalioon; ruoansulatuskanavan toimintahäiriöiden oireiden dynamiikka (regurgitaatio, vastasyntyneiden koliikkit, ilmavaivat), ulosteen luonne (tiheys, konsistenssi); massa- ja kasvuindikaattorien dynamiikka. Kaikille lapsille tehtiin kliiniset veri- ja virtsakokeet ja koprologinen tutkimus tarkkailun alussa ja yhden kuukauden jälkeen. Arvioitaessa AR-seoksen ja KRD: n kliinistä tehokkuutta käytettiin seuraavaa lääkemääräysmallia: seos vietiin ruokavalioon vähitellen, aloittaen 10 ml: lta 3-4 kertaa päivässä.

Tilavuutta lisättiin vähitellen vaadittuun määrään, joka oli 200-800 ml päivässä. Regurgitaatiolla hoitoseoksen tilavuus valittiin yksilöllisesti ja lisättiin vähitellen lapsen ruokavalioon. Nutrilak ® Premium Antireflux -seos Antireflux annettiin erikseen ruokinnan alussa, joissakin tapauksissa se määrättiin kokonaan. Seosta määrättiin lapsille ruokavalion pääkomponenttina rintamaidon korvikkeena keinotekoisen ruokinnan aikana ja sitä käytettiin, kunnes saavutettiin vakaa terapeuttinen vaikutus. Ummetuksen takia antirefluksiseosta määrättiin yleensä 1 / 3–1 / 2 vaaditusta ruuan määrästä kutakin ruokintaa varten tai erikseen ruokinnalla yhdessä standardin mukautetun maitoseoksen kanssa. Seoksen käyttöaika oli yksi kuukausi.

Tuotteeseen sopeutumisaika oli melko tyydyttävä tutkituilla lapsilla. Kaikki lapset reagoivat positiivisesti ehdotettuun ruokavalioon, pitivät rauhallisesti ruokintavälit.

Kaikilla lapsilla havaittiin ikään liittyvää painon ja pituuden nousua, hyvää tunneääntä. Keskimääräinen painon nousu kuukaudessa oli 810 ± 165 g, keskimääräinen vartalon pituuden kasvu 3,2 ± 0,2 cm, mikä osoittaa ravitsemuksen riittävyyden seosta käytettäessä. Kaikkien lasten psykomotorisen kehityksen indikaattorit vastasivat ikää.

Nutrilak® Premium Antireflux AR -seosta ottaessaan havaittiin vähentynyt taajuus ja tilavuus ja sitten regurgitaation täydellinen häviäminen (4–7 päivässä) niiden voimakkuudesta riippumatta. Suoliston koliikan ja ilmavaivan oireiden esiintymistiheys laski ja sitten lievittyi, kun lapset siirrettiin Nutrilak® Premium Antireflux -rehuun (taulukko 2). Kun ruokavaliossa tapahtui muutos ottamalla käyttöön AR-seos CJD: n kanssa, havaittiin nopea ummetuksen jaksojen vähentyminen ja 5-7 päivän kuluttua niiden täydellisestä häviämisestä, ja ulostaminen jatkui fysiologisella taajuudella. Keskimääräinen ulostetiheys oli kaikilla lapsilla havainnon lopussa jopa 1-2 kertaa päivässä.

Koprologinen tutkimus useimmilla lapsilla (73%), joilla oli funktionaalisia ruuansulatushäiriöitä keinotekoisella ruokinnalla ennen AR-seoksen lisäämistä CRD: hen, paljasti jodofiilisen kasviston, joka toimii epäsuorasti merkkinä suoliston mikrofloorahäiriöistä, ja kohtalaisen steatorrrean (+, ++) (63%) ( taulukko 3).

Sen jälkeen kun AP-seosta oli käytetty 4 viikkoa Nutrilak® Premium Antireflux -jauhen kanssa sakeutusaineena, ulosteiden mikroskooppitutkimus vahvisti tuotteen hyvän sulavuuden, joka ilmaistiin patologisten epäpuhtauksien ja hyvän sulavuuden puuttuessa, neutraalien rasvojen ja rasvahappojen merkittävän vähentymisen, vähentymisen / poissaolon vuoksi jodofiilinen kasvisto useimmilla lapsilla.

Havaittujen lasten punaisen veren indikaattorit vastasivat keski-ikäisiä normeja. Kun tutkittiin lasten ääreisveren indeksejä, hemoglobiinin ja punasolujen pitoisuus tutkimuksen lopussa vastasi ikänormeja (hemoglobiini - 137,4 ± 18,2 g / l, erytrosyytit - 4,8 ± 0,7 × 10 12 l, eosinofiilit - 1 ± 1%) ) Yleiset virtsan testit tutkimuksen lopussa olivat ikärajojen sisällä.

johtopäätös

Funktionaalisten ruuansulatushäiriöiden oireita havaitaan 20–70%: lla ensimmäisen elinvuoden lapsista, ja yleisempää lapsilla, joilla on keinotekoinen ruokinta. Dietologinen korjaus on tärkein vaihe ruoansulatuskanavan toimintahäiriöiden korjaamisessa. Nutrilak ® Premium Antireflux -seosta saavien lasten ryhmässä regurgitaation, lasten koliikkien ja ummetuksen esiintymistiheys laski ja suoliston liikkeet jatkuivat fysiologisella taajuudella..

Tutkimuksemme aikana alun perin todettiin keinotekoisesti syötettyjen lasten steatorrrean esiintyvyys. Ravinteiden omaksumisen tunnistetut rikkomukset, mukaan lukien, voivat liittyä funktionaalisten häiriöiden yleisyyteen. Ruoansulatusprosessin funktionaalisten häiriöiden esiintymisen vähentäminen ruokavalion korjaamisen aikana käyttämällä hyväksyttyä seosta, joka sisältää korkealaatuista johanneksenleipäpuukumia, jolla on myös prebioottisia ominaisuuksia, auttoi normalisoimaan ravintoaineiden imeytymistä ja neutraalien rasvojen ja rasvahappojen puuttumista / vähentämistä koprogrammissa.

AP-seoksen ja KRD-pitoisuuden positiivinen vaikutus lasten maha-suolikanavaan vahvistetaan koprologisen tutkimuksen tuloksilla - jodofiilisen kasviston puuttuessa.

CRD-pitoisuudella varustetun AR-seoksen tehokkuustutkimuksen tulokset osoittavat sen tyydyttävän sietokyvyn ja hyvän imeytymisen, jota seurasi ruoansulatusjärjestelmän toimintahäiriöiden oireiden esiintyvyyden vähentyminen. AR Nutrilak ® Premium Antireflux -seosta voidaan menestyksekkäästi käyttää keinotekoiseen ja sekoitettuun ruokintaan lapsilla, joilla on ruuansulatuskanavan toiminnallisia häiriöitä (regurgitaatio, koliikka, ummetus).

Kirjallisuus

 1. Rudolph C. D., Mazur L. J., Liptak G. S. et ai. Ohjeet imeväisten ja lasten gastroösofageaalisen refluksin arvioimiseksi ja hoitamiseksi: Pohjois-Amerikan lasten gastroenterologian ja ravitsemuksen seuran suositukset // J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2001; 32 Supply 2: S1–31.
 2. Vandenplas Y., Belli D., Benhamou P.-H. et ai. Imeväisten regurgitaation hallinnan nykyiset käsitteet ja kysymykset: arviointi // Acta Paediatr. 1996; 85: 531–534.
 3. Aggett P. G., Agostoni C., Goulet O., Hernell O., Kolezko B., Lafeber H. Antireflux- tai antiregitalitaatiotuotteet imeväisille ja pikkulapsille. ESPGHANin ravitsemuskomitean kommentti // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2002; 34: 496–498.
 4. Belmer S. V., Gasilina T. V., Khavkin A. I. Lasten ruuansulatuksen toimintahäiriöt: suositukset ja kommentit. M., 2006,44 s.
 5. Oksentelun oireyhtymä ja regurgitaatio lapsilla. Käsikirja lääkäreille / Toim. I. N. Zakharova, N. A. Korovina, M. I. Pykova ja muut, M.: MedPressInform, 2009, 140 s..
 6. Vandenplus Y., Rudolph C. D. al. Lasten gastroenterologisen refluksoinnin kliinisen käytännön ohjeet // J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009, 49; 498-547.
 7. Rudolph C. D., Mazur L. J., Liptak G. S. et ai. Ohjeet imeväisten ja lasten gastroösofageaalisen refluksin arvioimiseksi ja hoitamiseksi: Pohjois-Amerikan lasten gastroenterologian ja ravitsemuksen seuran suositukset // J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2001; 32 Supply 2: S1–31.
 8. Vandenplus Y., Rudolph C. D. al. Lasten gastroenterologian palautusjäähdytyksen kliinisen käytännön ohjeet // JPGN. 2009; 49; 498-547.
 9. Sherman P. M., Hassall E., Fagundes-Neto U., Cold B. D., Kato S., Kolezko S. Globaali näyttöön perustuva konsensus gastroesofageaalisen refluksitaudin määritelmästä lapsipopulaatiossa // Am. J. Gastroenterol. 2009; 104: 1278–1295.
 10. Stepanov E. A., Krasovskaya T. V., Kucherov Yu. I., Alkhasov M. B. Gastroösofageaalinen refluksi lasten hengityselinten häiriöiden syynä // Lasten kirurgia. 2002. Nro 2. P. 4–9.
 11. Vandenplas Y., Belli D., Cadranel S. et ai. Ruokavaliohoito regurgitaatiota varten: työryhmän suositukset // Acta Paediatr. 1998; 87: 462-468.
 12. Vauvojen maha-suolikanavan toimintahäiriöt ja heidän ravitsemuksellinen korjaus. Kirjassa: Ensimmäisen elämänvuoden lasten terapeuttinen ravitsemus / Toim. A.A.Baranova, V.A Tutellan. Kiila. suosituksia lastenlääkäreille. M.: Venäjän lastenlääkäreiden liitto, 2010. S. 51–64.
 13. Gribakin S. G., Garankina T. I., Davydovskaya A. A. Nykyiset tiedot lasten maha-suolikanavan toiminnallisista häiriöistä // Vopr. moderni Pediatrics, 2013, 12 (5), 60–65.
 14. Horvath A., Dziechciarz P., Szaewska H. Paksuuntuneiden ruokintatoimenpiteiden vaikutus imeväisten gastroösofageaaliseen refluksiin: satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten systemaattinen tarkastelu ja metaanalyysi // Lastenlääketiede. 2008; 122: 1268–1277.
 15. Vandenplas Y., Rudolph C. D., Di Lorenzo C., Hassall E., Liptak G. Lasten gastroösofageaalisen refluksoinnin kliinisen käytännön ohjeet. Pohjois-Amerikan lasten gastroenterologian, hepatologian ja ravitsemuksen seuran (NASPGHAN) ja lasten gastroenterologiaa, hepatologiaa ja ravitsemusta käsittelevän eurooppalaisen seuran (ESPGHAN) yhteiset suositukset // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2009; 49: 498-547.
 16. Borovik T. E., Skvortsova V. A., Yatsyk G. V. ym., Imeväisten maha-suolikanavan toimintahäiriöt: ruokavaliohoidon rooli // hoitava lääkäri. 2011, nro 6, s. 66-69.
 17. Georgieva M., Manios Y., Rasheva N., Pancheva R., Dimitrova E., Schaafsma A. Johanneksen papu-kumin paksunnettujen kaavojen vaikutukset vastasyntyneiden refluksi- ja sietokykyindekseihin // World J Clin Pediatr. 2016, voi. 8; 5 (1): 118–127.
 18. Anokhin V.A., Khasanova E.E., Urmancheeva Yu.R. et ai. Arviointi antiflux-seoksen kliinisestä tehokkuudesta eri asteisten suoliston dysbioosin ja minimaalisten ruuansulatushäiriöiden aiheuttavien lasten ravitsemuksessa // Vopr. moderni Pediatrics. 2005; 4 (3): s. 75-79.
 19. Yolkina T.N., Kondyurina E.G., Surovikina E.A., Gribanova O.A. Prebiootteilla varustetun antirefluksiseoksen tehokkuuden arviointi funktionaalisten ruuansulatushäiriöiden korjaamiseksi ensimmäisten elinkuukausien lapsilla // Vopr. lapset dietol. 2011; 6: 53–57.
 20. Dubrovskaya M.I. Gastroösofageaalinen refluksi pienillä lapsilla // Pract. Lääke. 2010; 3: 7–11.
 21. Miyazawa R., Tomomasa T., Kaneko H., Arakawa H., Morikawa A. Kaavan vaikutukset, jotka ovat sakeutettuja ja johanneksenleipäpuun kumin pienentyneellä pitoisuudella, maha-ruokatorven refluksiin // Acta Paediatr. 2007; 96: 910–914.
 22. Vivatvakin B., Buachum V. Johanneksenleipäpuun vaikutus mahan tyhjennysaikaan thaimaalaisilla lapsilla // Asia Pacific J Clin Nutr. 2003; 12 (2): 193–197.

S. G. Gribakin *, 1, lääketieteen tohtori, professori
N. E. Sannikova **, lääketieteen tohtori, professori
A. G. Timofeeva ***, lääketieteen kandidaatti
O. A. Bokovskaya ****
E. Y. Tiunova **, lääketieteen kandidaatti
N. S. Sokolova **

* FGBOU DPO RMANPO Venäjän terveysministeriö, Moskova
** SBEI UMMUssa, Venäjän terveysministeriö, Jekaterinburg
*** FSAI NMIC ZD Venäjän terveysministeriö, Moskova
**** AO INFAPRIM, Moskova

Sakeutusaineet refluksointiseosten koostumuksessa: vertaileva arviointi / S. G. Gribakin, N. E. Sannikova, A. G. Timofeeva, O. A. Bokovskaya, E. J. Tiunova, N. S. Sokolova
Lainaus: hoitava lääkäri nro 10/2019; Julkaisusivunumerot: 60-64
Tunnisteet: vauvanruoka, suolikoliikkeet, toiminnalliset häiriöt, maha-suolikanava.

Arvostelut lasten antirefluksiseoksista

Yksi nuoren äidin synnytyksen jälkeisistä ongelmista on vauvan regurgitaation ongelma ruokinnan jälkeen. Se havaitaan yli 60 prosentilla alle 3 kuukauden ikäisistä lapsista. Lääkärit omistavat tämän vaikutuksen imeväisten ruoansulatusjärjestelmän puutteisiin, joiden seurauksena ruoka saapuu ruokatorveen uudelleen. Joskus ongelman syynä ovat hermoston sairaudet. Jos regurgitaatio ei ole patologinen, vastasyntyneiden refluksiseokset auttavat.

Tämän tyyppisten seosten tehtävä

Tämän tuotteen päätavoitteena on parantaa ruuansulatusta ja estää regurgitaatiota. Tämä vaikutus saavutetaan seoksen komponenttien ansiosta, jotka johtavat mahalaukun sisällön paksuuntumiseen, ja se ei voi enää päästä ruokatorveen:

 • Proteiinien koostumus. Reflux-lastenruoassa on suurempi määrä kaseiinia, joka nopeuttaa proteiinin juurtumista ja muodostaa tiivistyneen massan.
 • Rasvaa. Seoksen rasvojen koostumus valitaan siten, että lapsi saa täydelliseen kehitykseen tarvittavat aineet. Samanaikaisesti rasvaiset ruuat vaikeuttavat suoliston liikkeitä..
 • Sakeuttamisaine. Vauvanruoan koostumuksessa on 2 tyyppiä aineita, jotka edistävät paksunemista: riisistä, perunoista tai maissista saatua tärkkelystä tai kumia.

Älä missään tapauksessa käytä päivittäin antirefluksiravintoa rintamaitojen korvikkeena. Tämän tyyppiset seokset rinnastetaan lääkkeisiin, ja niitä määrää vain lastenlääkäri tiukasti määriteltyinä annoksina. Tällaisen ravinnon käyttöaika on enintään 2-3 kuukautta. Jos regurgitaation ongelma ratkeaa, antirefluksiravinto voidaan lopettaa. Jos käytät sitä pidempään kuin määritelty ajanjakso, voit aiheuttaa vakavia ongelmia vastasyntyneen mahalaukun toiminnassa.

Tärkkelyspohjainen

Mikä tahansa seos on valmistettu maidosta. Sakeutusaineena voidaan käyttää tärkkelystä, joka muodostaa pieniä kokkareita vatsassa. Kansainvälisten standardien mukaan 100 g seosta voi sisältää enintään 2 g tärkkelystä. Jos valmistaja suurentaa annosta, tärkkelys voi estää vastasyntyneelle hyödyllisten aineiden, kuten sinkin, raudan ja kalsiumin, imeytymisen.

Jotta antirefluksiseosta voitaisiin käyttää, on otettava pullo, jolla on leveämpi reikä, koska tuote paksenee ja vauvan on vaikea käyttää sitä.

Suosituimmat sekoitukset, joihin sisältyy tärkkelystä, ovat:

Jokainen valmistaja tarjoaa oman tuotekoostumuksensa, jonka avulla lastenlääkärit voivat valita parhaan sekoituksen jokaiselle lapselle. Regurgitaation ongelman ratkaisun lisäksi seos auttaa estämään ruoka-allergioita. Käyttäjäarvioiden mukaan Nutrilon Comfort on ehdotetuista vaihtoehdoista sopivin useimmille vauvoille. Se ei aiheuta allergioita tai sivuvaikutuksia, kun taas Nestle ja NAS voivat provosoida allergisia reaktioita..

Kumipohjainen

Useimmille vanhemmille sana “kumi” jää ymmärtämisen ulkopuolelle, ja he valitsevat sekoituksen tärkkelyksen kanssa sakeutusaineena, pelkääessään vahingoittaa lapsen ruuansulatuksia. Kumissa ei ole mitään vaarallista lapsille. Päinvastoin, se pidentää sakeuttamisvaikutusta ja toimii paljon paremmin kuin tärkkelys..

Kumi on luonnollinen johanneksenleipätuote. Aineen kuidut turpoavat mahassa, ja nestemäinen ravitsemus muuttuu tiheäksi. Antireflux-seokset kumin kanssa voivat olla erittäin hyödyllisiä ummetuksesta kärsiville vauvoille, koska ne edistävät nopeaa suoliston liikkumista.

Kumipohjaista ravintoa ei voida käyttää pitkään aikaan. Kuten tärkkelyksessä, pisin käyttöaika on 2–3 kuukautta. Jotta vastasyntynyt saa kaikki tarvittavat aineet, tuotteet on rikastettu vitamiineilla ja mineraaleilla.

Tuotemerkkejä, jotka tarjoavat palautusjäähdytysseoksia kumin kanssa, on:

 • Nutrilon Antireflux;

Nämä ovat lastenlääkäreiden suosittamia tuotteita, jos usein sylkeä on ongelma..

Nutrilon tarjoaa kuivasekoituksen, joka on suunniteltu erityisesti vauvoille. Lääkäreiden arvioiden ja havaintojen perusteella positiivinen tulos saavutetaan 100%: lla tapauksista. Siksi nuoret äidit kunnioittavat Nutrilon-tuotteita ja ne eivät aiheuta sivuvaikutuksia lapsille..

Nutrilak auttaa paitsi taudinvaihdunnassa, mutta sitä käytetään myös menestyksekkäästi ummetuksen ja koliikkien torjuntaan. Seoksen koostumus sisältää nukleotidejä, jotka vaikuttavat suotuisasti suoliston mikroflooraan.

Bellact on sekoitus Valkovenäjän tuotantoa. Hän torjuu myös ummetusta ja koliikkia. Tuote on tarpeen liuottaa veteen, jonka lämpötila on 40 astetta, ja sitten jäähdyttää lämpötilaan, joka on optimaalinen lapsen käytettäväksi.

On vaikea sanoa, mikä tuote on parempi. Arvostelujen perusteella Nutrilon erottuu merkittävästi näiden merkkien joukosta laadulla. Loput sinun on luotettava pelkästään lääkärin neuvoihin eikä ole laiska kääntymään hänen puoleen neuvoa varten. Väärä ravitsemus voi provosoida allergioita, ummetusta, koliikkia, ts. vaikutus voi olla odotettua päinvastainen.

Vastasyntyneen ruoan valinnassa nuorten vanhempien on oltava erittäin varovaisia ​​ja tutkittava huolellisesti vauvanruoan koostumus.

Kuinka käyttää?

Koska tämäntyyppinen ravitsemus on terapeuttista, vauva tulisi tuoda siihen vähitellen. Älä missään tapauksessa sekoita normaalia ja refluksiseosta. Paras vaihtoehto on ruokkia heitä ensin terapeuttisella ruoalla ja sitten ruokkia niitä säännöllisillä ruokia. Tätä varten on parasta olla käyttämättä samaa pulloa, vaan aloittaa eri pullot. Lääkäri määrää antirefluksiseoksen annostuksen vastasyntyneen ruumiin yksilöllisten ominaisuuksien ja ongelman laajuuden perusteella.

Näiden valmistajien seokset esitetään jauhemuodossa. Kummankin veden lämpötila voi vaihdella, joten vanhempien on luettava huolellisesti ohjeet ennen vauvanruoan valmistamista.

Kun ostat seoksen vauvansa ruokkimiseksi, vanhempien tulisi harkita tätä prosessia huolellisesti. Mikään edes korkealaatuisimmat tuotteet eivät voi korvata rintamaitoa, mutta jos vauva pakotetaan käyttämään sekoitettua tai keinotekoista ravintoa, aikuisten on tarjottava hänelle parhaat mahdolliset ruuansulatuksen edellytykset. Antireflux-seokset ovat vain yksi tapa ratkaista ruuansulatusongelmia..

Miksi lääkärit määräävät refluksilääkkeitä vastasyntyneille? Vinkkejä parhaiden tuotteiden valitsemiseksi ja arvioimiseksi

Ensimmäinen tapa torjua regurgitaatiota on antirefluksiseokset vauvoille. Ravitsemuksen voidaan yleensä katsoa olevan tehokkain keino ruoansulatushäiriöiden hoidossa. Vastasyntyneiden ruokinta vaatii erityistä tietämystä ja kykyä, kyvyn navigoida hyvin sekoitusvalikoimassa erityistarkoituksiin. Tällaisten lasten seosten valinta valitaan yksilöllisesti. Ennen kuin ostat, ota huomioon seosten ominaisuudet ja koostumus. Erityisen tärkeätä on regurgitaatioseosten valinta enintään 4 viikon ikäisille vastasyntyneille.

Mitä ne ovat?

Ne ovat maitokaavoja, joilla on terapeuttinen vaikutus. Koostumuksen komponentit estävät lasten regurgitaation tai regurgitaation esiintymisen. Tällaiset valmisteet ovat vaarattomia vastasyntyneille, mutta ne otetaan lääkärin suosituksesta.

Toisin kuin tavallinen

Se estää ruoan palautumisen ruokatorven kautta. Tämän ilmiön pääasiallisia syitä ovat ilmavaivat, ummetus ja mahalaukun häiriöt, joiden seurauksena ruoka kulkee huonosti mahalaukun sulkijalihaksen läpi suolistoon.

Keinotekoisen ruokinnan indikaatiot ja vasta-aiheet

Mittaa antirefluksiseoksia, joilla on usein ja pitkittynyttä regurgitaatiota, mikä vaikuttaa kielteisesti vastasyntyneen kehitykseen. Sellaisten seosten käyttöä ei suositella, jos koostumuksen komponenteille esiintyy allergisia reaktioita.

Anti-refluksiseosten etuihin sisältyy melko tasapainoinen ja korkealaatuinen koostumus, mikä auttaa ratkaisemaan uudelleenvaihtumisen ongelman. Puutteista erotellaan pitkä kypsennustekniikka ja seoksen lämmityslämpötilan pakollinen noudattaminen.

Sivuvaikutukset

Sivuvaikutuksen voi aiheuttaa väärin valittu proteiinikoostumus (heraproteiinien ja kaseiinin suhde). Lisääntynyt rasvapitoisuus hidastaa myös mahalaukun tyhjenemistä, mikä myötävaikuttaa palautusjäähdytykseen. Tämän seurauksena voi esiintyä vatsakipuja, häiriöitä ulosteessa ja sen epäsäännöllisyyttä..

Luokittelu

 • Seokset tärkkelyksen kanssa. Niitä käytetään lieviä oireita oireita. Sakeutusaineena käytetään riisiä, maissia tai perunatärkkelystä. Keittäessään seos on viskoosi, korkeakalorinen. Sillä on kiinnitysvaikutus, estää ummetusta.
 • Seokset laktuloosin kanssa. Niitä käytetään hyvin määriteltyihin ummetuksen oireisiin. Laktoosi on aine bifidobakteerien lisäämiselle, jotka parantavat suoliston liikkuvuutta ja poistavat ummetusta. Seosten erikoisuus on kyky pehmentää ulosteita ja estää refluksi ruoansulatuskanavan palautumisen seurauksena.
 • Seokset kumin kanssa. Niitä käytetään poistamaan toistuva regurgitaatio ja ummetus. Sakeuttajana ja johanneksenleipäpuukumi, jalostettu tai luonnollinen. Tämä seos sakenee suoraan mahassa. Sillä on prebioottinen vaikutus ja normalisoi ruuansulatuksen..
sisältö ↑

Kuinka antaa ja kokki?

Nämä seokset eivät voi korvata tavanomaisia. Ne on yhdistettävä tietyssä tapauksessa käytettyyn pääateriaan. Usein tapahtuvan regurgitaation yhteydessä suositellaan juotavaa runsaasti vettä vastasyntyneessä, samoin kuin ottamalla yhteys lastenlääkäriin lääkehoitoon, jos hoitomuoto ei ratkaise ongelmaa.

Vaiheittaiset keitto-ohjeet:

 1. Ensin 2 pulloa steriloidaan normaaleja ja refluksiseoksia varten. Nippa, jossa on tarpeeksi suuri reikä, valitaan etukäteen, jotta seos vapautuu hyvin. Jos vauva imetään, valmistetaan ylimääräinen lusikka nännin sijasta, jotta se ei vieroittu rinnasta.
 2. Tutki huolellisesti pakkauksessa olevat ohjeet ja ota huomioon lääkäreiden suositukset.
 3. Laimenna käsittelyseos tarvittavaan määrään vettä. Tätä varten kaadetaan keitettyä vettä pulloon ja annetaan jäähtyä pakkauksessa ilmoitettuun lämpötilaan. Tärkkelyksen kanssa käytetyissä seoksissa vesi jäähdytetään 90 °: seen, seoksille, joilla on kumia - 60-80 °: seen, laktuloosin kanssa - 50 °: seen..

Lisää seos lopulliseen tilavuuteen vesimitta-lusikoissa ilman liukumäkeä (tule seoksen mukana). Sijoita koostumus homogeeniseen konsistenssiin kevyesti ravistamalla ja jäähdytä 37 ° C: seen. Tämä lämpötila ei vahingoita vauvaa, kun sitä otetaan suun kautta. Ja tarkista se koskettamalla, tuo se kyynärpään sisäpuolelle.

Seoksen tulisi olla tuoretta jokaisessa ruokinnassa, loput seoksesta on säilytettävä jääkaapissa tai valmistettava etukäteen, eikä sitä sitten pidä lämmittää höyryhauteessa. Ensinnäkin vauvaan syötetään palautusjäähdytysseosta, sitten tavallista. Niiden sekoittamista ei myöskään suositella. Lääkäri on määrännyt oikean annoksen ja ruokavalion. Anna alkuaikoina 10-20 ml antirefluksiseosta pääkuormaan.

Kun totut siihen, annos kasvaa vähitellen ja on 2 kauhaa / 60 ml vettä vastasyntyneillä enintään 14 vuorokauden ajan ja 3 kauhaa 90 ml: lla vettä vastasyntyneillä enintään 28 vuorokautta..

Vastasyntynyt on pidettävä kunnolla ruokinnan aikana. Lapsi asetetaan vasemmalle kädelle, taivutettu kyynärpäähän siten, että pää on vatsan yläpuolella. Syömisen jälkeen pidä vauva pystyasennossa 5-10 minuutin ajan niin, että ruokinnan aikana nielty ylimääräinen ilma tulee takaisin. Sitten he laittavat lapsen sänkyyn nukkumaan eikä tee tarpeettomia liikkeitä hänen kanssaan.

Kumpi valita: nimet ja kuvaukset

Monista antirefluksointitoimenpiteiden seoksista, jotka on merkitty symbolilla AP (venäjä) tai AR (englanti), lääkärit suosittelevat useimmiten seuraavia seoksia, joita voidaan kutsua sarjan parhaiksi.

  Friso VOM1 AP (473 ruplaa / 400 g tuotetta). Seoksen koostumus sisältää kaikki elintärkeät hivenaineet ja vitamiinit, joita tarvitaan asianmukaiseen kehitykseen syntymän jälkeen. Refluksivasta-aine on kumi. Käyttöaiheita ovat usein ummetus, koliikat ja sylkeminen.

Se on vasta-aiheinen terveille lapsille ja lapsille, joilla on allerginen reaktio koostumukseen. Seoksen etuihin sisältyy rasvahappojen läsnäolo, jotka vastaavat aivojen ja näön kehityksestä. Galaktooligosakkaridien läsnäolo, jotka muodostavat suolen suojaavan mikroflooran, on myös tärkeä. Nutrilon AR (495 ruplaa / 400 g tuotetta) Seos sisältää rasvahappoja hermoston kehittämiseen. Vitamiini-mineraalikompleksi täyttää lapsen päivittäiset tarpeet. Refluksivastainen komponentti on myös kumi. Käyttöaiheet ovat regurgitaation ongelmia.

Vasta-aiheita ei ole, paitsi allergisiin reaktioihin. Seoksen etuihin sisältyy kokemus, jonka yritys on vahvistanut useiden vuosien kliinisessä tutkimuksessa, sekä kyky käyttää seosta pääasiallisena, koska koostumuksen ajatellaan olevan täydellinen. Nestle NAN1 AR (699 ruplaa / 400 g tuotetta). Koostumusominaisuuksiin sisältyy hydrolysoitujen heraproteiinien läsnäolo paremman imeytymisen aikaansaamiseksi. Sakeutusaineena otetaan erityisesti puhdistettu perunatärkkelys. Käyttöaiheet ovat regurgitaatio.

Sitä suositellaan myös lapsille keinotekoisella ruokinnalla, koska seos tarjoaa kehityskeholle vitamiineja ja mineraaleja tarvittavissa määrinä..

Vasta-aihe on lapsen intoleranssi tuotteelle. Edut sisältävät seoksen kyvyn vähentää ruoka-allergioiden (ei sisällä gluteenia) kehittymisen riskiä ja lisätä immuniteettia hydrolysoidun formulaation ja bifidobakteerien takia. Celia 1 AR (469 ruplaa / 400 g tuotetta) Seoksen koostumus sisältää riisitärkkelystä, joka tarjoaa korkeamman tason vitamiini- ja kivennäisaineita. Käyttöaiheet ovat vastasyntyneiden oksentelu ja regurgitaatio.

Vasta-aiheet - allergioiden esiintyminen tai henkilökohtainen intoleranssi. Seoksen etuihin kuuluu se, että sitä voidaan käyttää pääruoana. Koska se sisältää rationaalisesti kerättyjä kaikkia rasvahappoja, bifidobakteereja ja muita aineita, jotka ovat tarpeen vastasyntyneen täysimääräiseksi kehitykseksi. Semper Bifidus 1 (757 ruplaa / 400 g tuotetta) Seoksen koostumus sisältää heraa, tyypiltään kaikkein samanlaista kuin rintamaito. Reflux-komponentina prebioottista laktuloosia käytetään yhdessä riisitärkkelyksen kanssa hiilihydraattien lukumäärässä.

Ne palauttavat suoliston mikroflooran maitobakteerien määrän kasvun vuoksi. Seurauksena on ulosteen sakeuden ja tiheyden normalisoituminen. Käyttöaiheet ovat regurgitaatio, kehon painon puute, ilmavaivat, suolikoliikkeet. Vasta-aiheinen lapsille, joilla on allergisia reaktioita koostumuksen komponentteihin.

Valinta- ja varastointivinkit

 1. Valitse seos lapsen iästä riippuen, koska jopa lääkeseosten koostumus perustuu ikään liittyviin kehitysominaisuuksiin.
 2. Mieti seoksen erikoistumista, sen koostumusta, säilyvyyttä ja pakkauksen eheyttä.
 3. Älä osta seoksia väriaineiden, säilöntäaineiden, haitallisten öljyjen tai muunnettujen aineiden kanssa..
 4. Älä vaihda seosta, kun valitset oikean, ostamatta sitä jatkuvasti ilman allergisia reaktioita. Paras, jos se on saman merkin tuote kuin mukautettu seos.
 5. Pidä seokset vain suljettuina kaapissa, jotta ne eivät altistu valolle ja kosteudelle..
 6. Käytä seosta pakkauksessa ilmoitetun ajanjakson aikana, useimmiten jopa 4 viikkoa.

Tietyn seoksen valinta regurgitaatiota vastaan ​​riippuu vauvan ruuansulatuksen tilasta. Ja seosten erottaminen sakeutusaineiden tyypeittäin ei helpota valintaa ongelman laajuuden takia. Vain lääkäri voi valita seoksen oikein vastasyntyneen havaintojen perusteella.

Ratkaiseva tekijä antirefluksiseoksen ostamisessa voi olla koostumuksen yksilöllinen suvaitsemattomuus. Siksi kuvaile lääkärille täydellinen kuva ruokinnasta ja reaktioista syömisen jälkeen.

Antireflux-seokset vastasyntyneille - ruokintasäännöt

Yli puolet vastasyntyneistä vauvoista lisää maidon määrää jokaisen ruokinnan jälkeen..

Tämä prosessi ei riipu siitä, imetäänkö vauvaa vai onko hän keinotekoinen.

Syynä regurgitaatioon on, että vastasyntyneen maha-suolikanava ei ole vielä täysin sopeutunut uuteen (kohdunsisäisen) ravitsemukseen.

Yleensä 10 kuukauden kuluttua (joillekin lapsille vuodessa), maha-suolikanava toimii ja sylkeminen pysähtyy. Tähän saakka monien äitien on autettava vauvoja selviämään tästä pienestä, mutta epämiellyttävästä ongelmasta..

Jos regurgitaatio tulee runsaasti ja vanhemmat epäilevät, että vastasyntynyt ei saa tarpeeksi ravintoa, ota aina yhteys lastenlääkäriin.

Lääkäri tekee kaikki tarvittavat testit ja (todennäköisimmin) vauvalle määrätään refluksilääke.

Tällaisia ​​seoksia ei voida määrätä lapselle yksin ilman lääkärin suositusta - toistuvat ravitsemusmuutokset voivat merkittävästi vahingoittaa ruuansulatuksen muodostumista..

Antirefluksiseosten päätehtävänä on tehdä lapsen vatsan sisällöstä tiheämpää ja paksumpaa estäen röyhtäily.

Tämän vaikutuksen saavuttamiseksi valmistajat lisäävät mukautettuihin maitovalmisteisiin joko kumia (johanneksenleipäpuiden hedelmistä peräisin oleva luonnollinen komponentti) tai tärkkelystä (peruna, riisi tai maissi)..

Kumia käytetään laajalti elintarviketeollisuudessa emulgointiaineena (pakkauksissa se on merkitty E 410). Lasten anti-refluksiseosten koostumus voi sisältää enintään 1 grammaa kumia 100 grammaa lopputuotetta. Tällaisessa määrässä johanneksen jauhe auttaa poistamaan röyhtäilyä ja ummetusta vastasyntyneillä ja tukee myös hyödyllisen mikrofloora kehittymistä vauvojen suolistossa.

Tärkkelys on luonnollinen tuote, jota käytetään myös usein elintarviketeollisuudessa ja kulinaarisesti lisäämään tiheyttä tiettyihin ruokia.

Vauvan koostumus, jonka koostumuksessa on tärkkelystä, paksenee nopeasti pullossa, joten sellaiselle seokselle on parempi käyttää tutti, jossa on suurempi reikä. Tärkkelyksen vaikutuksesta antirefluksiseos vauvan mahassa saa vielä paksumman konsistenssin ja kestää pidempään.

Tämän vaikutuksen vuoksi lapset tuntevat olonsa täynnä pidempään, mutta on pidettävä mielessä, että tärkkelys kiinnittää ulosteita, joten sitä ei suositella lapsille, joilla on taipumus ummetukseen.

Kuinka antaa antirefluksiseosta - vinkkejä äideille

Jos lapsi sylkee usein paljon, hänelle määrätään sekoitus kumilla. Sinun on aloitettava rehuvirtausseoksen ruokinta vähitellen sekoittamatta sitä tavallisesti mukautettuun.

Anti-refluksiseos kumipolysakkaridin kanssa laimennetaan erillisessä kulhoon. Ennen pääruokintaa sinun on annettava vauvalle 10-30 grammaa erityistä terapeuttista seosta, ja sitten jo - pääravinto.

Yleensä 20-30 päivän kurssi riittää vastasyntyneen maha-suolikanavan toiminnan normalisoimiseen.

Jos runsas regurgitaatio jatkuu jopa kurssin lopussa, on tarpeen kuulla uudelleen lastenlääkäriä.

Jos lapsi sylkee erityisen vähän ja samalla hänellä on epävakaa löysä uloste, on määrätty tärkkelyspitoinen seos. Usein siitä tulee vauvan pääravinto seuraavalle kuukaudelle (ja joskus kahdelle).

Tässä tapauksessa antirefluksiseos viedään vauvan ruokavalioon vähitellen alkaen 10 - 20 grammasta ensimmäisen tai kahden päivän ruokinnan välillä. Sitten yksi ruokinta korvataan täysin antirefluksilla, ja kahden tai kolmen päivän kuluttua vauva voi jo syödä vain parantavaa seosta.

Bellact Nutrilak tai Nan - yleiskatsaus

 • Bellact

Tämä erittäin hyvä regurgitaatiosta saatu palautusjäähdytysseos on valmistettu Valkovenäjällä. Seoksen koostumus sisältää kumia, jotta ruoka sakenee nopeasti ja estää vastasyntyneiden ruuansulatushäiriöt.

Se maistuu hyvältä, lapset syövät sitä mielellään.

Pieni haitta - joskus laimennettuna lämpimällä vedellä, muodostuu kokkareita ja seosta on ravistettava pidempään.

Bellact AR: n hinta on noin 300-400r per paketti.

Venäjän tuotannon antirefluksiseos. Terapeuttinen vaikutus saavutetaan kumin avulla, joka on osa koostumusta. Seos sisältää kaikki tarvittavat joukko hyödyllisiä vitamiineja ja mineraaleja vauvojen asianmukaiseen kehitykseen..

Ei missään nimessä sisällä GMO: ita ja palmuöljyä (mikä on tärkeää lapsille, jotka ovat allergisia tälle komponentille tai joilla on sydän- ja verisuonijärjestelmiä). Seoksen rasvakomponentti Nutrilak AR - kookos-, soija-, maissiöljy.

Kuten useimmat tiheät anti-refluksiseokset, Nutrilak AR on laimennettava lämmitetulla vedellä ja ravistettava hiukan pidempään kuin tavanomainen.

Nutrilak AR: n hinta on noin 500-600r per paketti.

Sveitsin antirefluksiseos, jonka terapeuttinen komponentti on perunatärkkelys.

Sitä voidaan käyttää pääruoana lapsille, joilla on kohtalainen röyhtäily ja löysät uloste.

Nan AR sisältää erityisesti suunniteltuja probiootteja parantamaan vastasyntyneiden maha-suolikanavaa.

Seos ei sisällä muuntogeenisiä organismeja ja palmuöljyä.

Puutteista voidaan huomata erikoinen maku, jota kaikki lapset eivät pidä.
Nan AR: n hinta on noin 700-800r per paketti.

Seos vastasyntyneiden antirefluksaation regurgitaatiota vastaan. Nimet, mikä on parempi, hinta. Bellact, vauva, Similak, epäsuosittu

Vastasyntyneen antirefluksiseos on erityinen terapeuttinen maidonruoka, joka auttaa vähentämään todennäköisyyttä, että lapsi regurgisi ruokaa ruokinnan jälkeen. Tämäntyyppistä ruokaa määrätään ruoansulatushäiriöillä kärsiville lapsille, ja ne ilmenevät runsaina regurgitaationa, ilmavaivat, gag-refleksi ja ulostehäiriöt..

Tämän tyyppisillä elintarvikkeilla varustetuissa pakkauksissa on oltava erityinen merkintä - “AR” tai “AR”. Antireflux-seoksia suositellaan yleensä annettavaksi lapsille ensimmäisistä elämänpäivistä 6 kuukauden ikään asti.

Mutta joissakin tapauksissa lastenlääkäri voi neuvoa pidentää tällaisen seoksen ruokintaa lapselle vuoteen asti. Tämäntyyppinen ruoka eroaa tavanomaisista seoksista siinä, että koostumuksessa on erityinen sakeutusaine, mikä tekee tuotteesta tiheämmän.

Erityiset seokset auttavat taistelemaan vastasyntyneiden regurgitaatiota

Sakeutusaine, joka on osa antireflux-vauvanruokaa, tulee vauvan mahaan ja alkaa absorboida nestettä aktiivisesti parantamalla ruuansulatusta ja suoliston liikkuvuutta, ja poistuu sitten kehosta. Kumi tai tärkkelys toimii sakeutusaineena refluksointiravinteille..

Sekoitukset vastasyntyneille regurgitaatiosta jaetaan kahteen tyyppiin, riippuen niissä käytetyistä sakeuttamisaineista:

 1. Sekoita ruokintaa varten. Tämä ruoka on rintakehän lisäksi ja yleensä koostumuksessaan sakeuttajana esiintyy johanneksenleipäkumia tai laktuloosia.
 2. Vauvan pääravinto. Tämä on tärkein ravintolähde vauvoille, jotka eivät saa rintamaitoa ja joilla on vakavia ruuansulatuksellisia ongelmia. Tämän ruoan koostumus sakeutusaineena lisäsi tärkkelystä.

Seuraavasta taulukosta löydät antirefluksiseosten ominaisuudet ja koostumuksen.

Sakeutusaineen tyyppiRakenneominaisuudet
purukumiNukleotidit, arakidoni- ja dokosaheksaeenihapot, ikenet, vitamiinit, mineraalit ja muut.Tätä lajia suositellaan pääruokaksi. Seos auttaa vähentämään regurgitaatiomääriä. Kumi on luonnollinen prebiootti, jota ei imeydy tai sulata ruuansulatuksessa, mutta joka auttaa luomaan optimaaliset olosuhteet ruoan sulamiseen. Kumi hajoaa osittain suolistossa, mikä auttaa parantamaan ympäristöä hyödyllisen mikroflooran kehittymiselle.
TärkkelysLaktoosi, hydrolysoidut proteiinit, vitamiinit, mineraalit, sitruunahappo, palmuöljy, elävät bifidobakteerit.Tärkkelys on polysakkaridi, joka kuuluu kompleksisten hiilihydraattien ryhmään. Jatkuvaa ruokintaa varten suositellaan ravitsemusta tärkkelyksellä. Tärkkelys imeytyy hyvin, pieni osa sulautuu ohutsuolessa, ja pääosa saavuttaa paksuuden ja auttaa normalisoimaan mikroflooraa ja parantamaan peristaltiaa.
laktuloosiKoostumus on lähellä kaikkia muita maidoseoksia, mutta lastenlääkärit eivät suosittele antamista pääravinteeksi.Laktoosi on maidon syväprosessissa syntyvä hiilihydraatti, joka voidaan hajottaa glukoosiksi ja galaktoosiksi. Tämäntyyppinen seos parantaa peristaltiaa ja nopeuttaa ulosteiden liikkumista. Laktoosi on myös prebiootti, joka luo oikeat olosuhteet hyödyllisen mikroflooran kehittymiselle.

Regurgitaation jälkeisten vastasyntyneiden seosten koostumus voi vaihdella valmistajan mukaan.

Yhdistelmäluokitus

Seos vastasyntyneelle regurgitaatiosta on terapeuttinen ruoka, jonka vain lastenlääkärin tulisi määrätä. Tutkittuaan vauvan ja haastattelemalla äitiä, joka puhuu valituksista, asiantuntija valitsee kussakin tapauksessa tarvittavat ravinto- ja annostelut.

Sinun on valittava seos liittyvien ongelmien perusteella. Jos vauvaa imetään, on parempi lopettaa valinta ikenillä varustetun ruoan suhteen, jos vauva usein kiusaa ummetuksesta, sitten laktuloosilla ja vauvan taiteilijalle - sekoitus tärkkelyksellä.

Bellact

Tämä ruoka on tarkoitettu vauvoille, joilla on usein ja runsaasti oireita, ummetusta ja koliikkia. Ravinnon pääkomponentti on johanneksenleipäpuukumi. Kumia ei hajoa vatsassa, mutta se erittyy suolen kautta muuttumattomana.

Tämän ikenen ominaisuuden ansiosta ruoka muuttuu hyytymäksi, jota lapsen vartalo ei pysty työntämään.

Tämä ikenen ominaisuus antaa mahdollisuuden sulkea pois regurgitaatio ja parantaa suoliston toimintaa vähentäen koliikkien ja ummetuksen riskiä. Suositellaan lapsille 0 - 6 kuukautta..

Maidoseoksen koostumus sisältää myös elementtejä, jotka auttavat vauvan aktiivista kasvua ja asianmukaista kehitystä:

 • vitamiinit: ryhmät B, C, PP, D3, E, A ja muut;
 • mineraalit: rauta, jodi, mangaani, kalsium ja muut;
 • prebiootit;
 • rasvahapot: tauriini, koliini, inositoli ja muut;
 • nukleotidin.

Seoksen valmistaminen on helppoa:

 1. Kaada 50 asteeseen jäähdytetty keitetty vesi steriiliin pulloon.
 2. Kaada 1 kauha seosta (1 lusikka / 30 ml. Vettä).
 3. Sulje pulla, ravista hyvin.

Seos on valmistettava välittömästi ennen jokaista ruokintaa. Seos myydään 400 g: n laatikoissa ja sen keskimääräinen hinta on 330 ruplaa.

Nutrilon

Seos vastasyntyneille regurgitaatiosta Nutrilon sisältää johanneksenleipäpuun papuja. Kun tämä aine pääsee vauvan vatsaan, sen koko kasvaa ja muodostuu pala, jota lapsen vartalo ei voi räpätä. Lisäksi tämä aine auttaa normalisoimaan ruuansulatuksia ja parantamaan peristaltiaa estäen ummetusta.

Jo kolmantena päivänä seoksen ottamisen aloittamisen jälkeen suuri puolet lapsista lopettaa sylkemisen ja loput vauvojen kohdalla sylkemistiheys laskee..

Kumin lisäksi seoksen koostumus sisältää:

 • laktoosi;
 • rasvaton maito;
 • vitamiinit
 • mineraalikompleksi;
 • tauriini;
 • koliini;
 • hivenaineet;
 • öljyt: kookos-, palmu-, rypsi- ja auringonkukka.

Nutrilonin on valmistettava vauvan maitoravinteet seuraavan kaavan mukaisesti:

 1. Steriloi kapasiteetti.
 2. Kaada siihen puhdistettu vesi, joka on lämmitetty 50 asteeseen.
 3. Kaada seos. Jokaista 30 ml: aa kohti. vettä yhdessä 1 kauhassa kuivassa seoksessa.
 4. Sulje astia, ravista hyvin, kunnes se on täysin liuennut.

Nutrilonia voidaan käyttää pääruoana antaen lapselle 3-4 tunnin välein. Sitä voidaan käyttää myös lisäruoana yhdistämällä muihin ruokiin.

Mutta Nutrilon annetaan ennen ateriaa. Maitoseos tuotetaan metallitölkeissä, joiden tilavuus on 400 g. Yhden tavarayksikön keskimääräinen hinta on 500 ruplaa.

Similak

Tämä on terapeuttinen vauvanmaidonruoka, joka auttaa vähentämään regurgitaatiota, jos laktoosipitoisuus on alhainen. Seoksen pääkomponentti on riisitärkkelys, joka alkaa paksuntua vatsan päätyttyä. Seos kulkee helposti nännin läpi..

Koostumus ei sisällä palmuöljyä, vaan vain hyödyllisiä aineosia:

 • soija- ja auringonkukkaöljy;
 • heraproteiinikonsentraatti;
 • maitoproteiinitiiviste;
 • kalsiumkaseinaatti;
 • mineraalit: magnesium, kalium, rauta, sinkki, kupari, mangaani, kalium ja muut;
 • vitamiinit: ryhmät B, A, K1, E, D3 ja muut;
 • tauriini.

Valmista seos ohjeiden mukaisesti. Käytä vain keitettyä vettä, mutta jäähdytä se 50 asteeseen ennen kaatamalla kuivaa seosta.

Valmista seos juuri ennen ruokintaa. Kaada oikea määrä: 60 ml. vettä 1 kauha (sisältyy pakkaukseen).

Älä käytä mikroaaltouunia maidoseoksen lämmittämiseen tai valmistamiseen. Seosta myydään metallitölkeinä, tilavuus 375 g. Yhden tavarayksikön keskimääräinen hinta on 450 ruplaa.

Frisovoy

Ruoansulatusjärjestelmän alikehittymisen vuoksi monet vauvat sylkevät ruokinnan jälkeen. Tämä ilmiö on tavallinen, mutta on vauvoja, jotka oksentavat systemaattisesti aiheuttaen paitsi itsehillin, myös äidin. Regurgitaation lisäksi vauva voi kokea ummetusta ja koliikkia. Frisov-antirefluksiseos auttaa selviytymään kaikista näistä ongelmista..

Tämän tyyppisen ravinnon pääkomponentti on kumi, jonka ansiosta on mahdollista saavuttaa palautusjäähdytysvaikutus. Tämä aine parantaa myös suoliston toimintaa ja estää ummetusta..

Maidoseoksen koostumus sisältää myös:

 • rasvaton maitojauhe;
 • laktoosi;
 • prebiootit;
 • omega-3 ja omega-6;
 • nukleotidin;
 • maltodekstriini;
 • kasviöljyt: palmu, rypsi, auringonkukka;
 • vitamiinit ja mineraalit;
 • koliini;
 • tauriini;
 • kalarasva.

Valmistetaan vauvaseos näin:

 1. Vesi tulisi keittää ja jäähdyttää aikaisemmin 75 asteeseen. Juuri tässä lämpötilassa kumi alkaa toimia.
 2. Lisää äidinmaidonkorvike veteen ja anna sen kestää useita minuutteja, jotta ikeni turpoaa ja seos paksenee.

Keittäminen tulisi tehdä juuri ennen ruokintaa; sen säilyttämistä ja lämmittämistä ei suositella. Tuotti ruokaa pankissa, tilavuus 400 g, hinta 500 ruplaa.

Isoäidin kori

Tämä on täysimittainen maitoseos, joka sisältää johanneksenleipää. Maidon ravitsemusta suositellaan lapsille, joilla on usein ja runsaasti oireita, ummetusta ja koliikkia. Ravitsemus auttaa normalisoimaan ruuansulatusta, mikä pikkulapsilla ei ole vielä täysin muodostunut, vahvistaa immuunijärjestelmää, takaa harmonisen kasvun ja kehityksen.

Seoksen koostumuksessa on myös hyödyllisiä komponentteja, jotka auttavat vauvaa kehittymään kunnolla:

 • maitoseerumi;
 • kasviöljyt: soija, kookos, palmu, auringonkukka;
 • laktoosi;
 • rasvaton maitojauhe;
 • maltodekstriini;
 • kalarasva;
 • mineraali- ja vitamiinikompleksi;
 • koliini;
 • nukleotidin;
 • tauriini.

Jotta saat terveellistä maitoliuosta vauvan ruokintaan, tilavuudeltaan 100 ml, sinun on otettava 90 ml keitetyt lämpimät vedet ja 3 kauha kuivajauhetta..

Ravista maitosäiliötä hyvin ennen vauvan ruokintaa. Maitovalmiste vastasyntyneille regurgitaatiosta on kuivajauhe, pakattu 400 g: n metallitölkkeihin, sisällä on erityinen mittauslusikka. Keskimääräinen hinta on 400 ruplaa.

Humana AR

Tämä saksalaisen valmistajan hyödyllinen ratkaisu sopii lapsille ensimmäisistä elämänpäivistä. Ravitsemusta voidaan käyttää sekä perus- että lisäravinteena. Syöminen ei vain lievitä oireita oireista, vaan myös poistaa kaikki ummetuksen ongelmat.

Hiilihydraattien lähde ruokavaliossa on laktoosi. Koostumus sisältää myös muita komponentteja:

 • kaseiini;
 • heraproteiinit;
 • rasvaton maitojauhe;
 • auringonkukka, rypsi, palmuöljy;
 • omega-3 ja omega-6;
 • foolihappo ja pantoteenihapot;
 • niasiini;
 • mineraalit;
 • vitamiinit
 • biotiini;
 • maltodekstriini.

Seoksen pääkomponentti on johanneksenleipäpuumuki, joka auttaa tekemään valmiin aterian tiheämmäksi.

Kun seos kulkeutuu vatsaan, ruoka turpoaa ja muuttuu proteiinin kertakäyttöön, mikä vaikeuttaa vauvan röyhkyttämistä. Kumikuitujen ansiosta seos normalisoi suoliston liikkuvuutta ja auttaa kehittämään aktiivista mikroflooraa aktiivisesti.

Valmista niin antirefluksiseos kuin mikä tahansa muu:

 1. Kaada 50 asteeseen jäähdytetty keitetty vesi steriiliin astiaan.
 2. Veden ja seoksen määrä tulisi laskea taulukon perusteella, joka on maidoseoksen jokaisessa pakkauksessa.
 3. Ennen ruokintaa ravista pulloa ja anna sen seistä viiden minuutin ajan, jotta ikeni turpoaa ja ruoka paksuu..

Seoksen koostumus sisältää korkealaatuista proteiinia, joka sulautuu helposti lapsen vartaloon ja imeytyy. Kaseiinin ja heraproteiinien välinen suhde on lähellä rintamaitoa, minkä vuoksi seos imeytyy helposti ja vähentää lihavuuden riskiä. Numana antireflux on saatavana painorasioissa 400 g, hinta alkaen 600 ruplaa.

Enfamil

Tämän tyyppistä vauvanruokaa pidetään puhtaasti terapeuttisena, joten vain lastenlääkärin tulisi suositella sitä tutkittuaan lasta ja havaitsemalla ruuansulatuskanavan ongelmat. Ravitsemusta on kahta muotoa: lapsille ensimmäisistä elämänpäiväistä ja 6 kuukaudesta alkaen.

Seoksen koostumus sisältää riisitärkkelystä, jolle on ominaista korkea sulavuus ja sulavuus..

Lisäksi seoksen proteiinipitoisuus kasvaa, joten sen annetaan antaa ennenaikaisille vauvoille. Mutta laktoosipitoisuus vähenee, minkä vuoksi on mahdollista estää ilmavaivat ja turvotukset.

Mukana myös:

 • laktoosi;
 • arakidonihappo;
 • foolihappo;
 • vitamiinit
 • mineraalit;
 • kasviöljyt: soija, kookos, palmu, auringonkukka;
 • soijaemulgaattori.

Reflux-ateriat on valmistettava heti ennen ruokintaa. Käytä vain keitettyä ja jäähdytettyä vettä 50 asteeseen.

Kaada vesi steriiliin pulloon ja kaada kuiva seos mittalusikalla. Ravista hyvin, anna 5 minuutin ajan, kunnes paksuuntunut. Tuotettuja ruokia 400 g: n metallitölkkiin, keskihinta vaihtelee 700 ruplasta.

Vauvanruoan tärkein plus NAS Antireflux - voidaan käyttää päävirtalähteenä. Seosta pidetään hypoallergeenisena, koska hydrolysoitua proteiinia lisätään koostumukseen. Seoksella on lisääntynyt tiheys perunatärkkelyksen lisäämisen vuoksi. Ravitsemuksen tiheyden ansiosta vauva sylkee vähemmän.

Mukana myös:

 • probiootit - auttavat luomaan oikean mikroflooran suolistossa ja vähentävät syömishäiriön oireita;
 • rasvat
 • hiilihydraatit;
 • laktoosi;
 • mineraalit: fosfori, kalsium, magnesium, mangaani, kupari, sinkki, kupari, jodi ja muut;
 • öljyt: auringonkukka, kookospähkinä, rypsi;
 • vitamiinit: ryhmät B, C, A, D, E, K, PP ja muut.

Valmista vauvanruoka seuraavasti:

 • kaada oikea määrä keitettyä vettä (50 astetta) steriiliin pulloon;
 • kaada oikea määrä kuivaa seosta mittauslusikalla (sisältyy pakkaukseen);
 • ravista seosta hyvin, anna jäähtyä;
 • ruoki vauva.

Seos tuotetaan metallitölkeissä, tilavuus 400 g, keskimääräinen hinta alkaen 1000 ruplaa.

Semper

Tämä on mukautettu äidinmaidonkorvike ensimmäisten elämänpäivien vauvoille sakeutusaineella. Riisitärkkelys toimii sakeutusaineena. Lastenlääkärit suosittelevat seosta lapsille, joilla on kehon massavaje, regurgitaation oireyhtymä, koliikka ja ilmavaivat, aliravitsemuksen 1 ja 2 asteen korjaamiseksi.

Ravitsemus on mukautettu vauvoille ensimmäisistä elämänpäivistä oikean koostumuksen ansiosta.

Se sisältää proteiineja, rasvoja, hiilihydraatteja, vitamiineja ja mineraaleja, jotka auttavat lapsen kehoa kehittymään kunnolla..

Semper-ravinnon terapeuttinen vaikutus johtuu siitä, että ruokavalioon lisätään pieni annos sitruunahappoa.

Seoksen laimentamisen aikana nesteessä epästabiili sitruunahappomolekyyli hajoaa aktiivisesti, minkä seurauksena seoksen pH laskee arvoon 5 ja kaikkien muiden korvikkeiden osalta vähintään 7,5.

Happamassa ympäristössä proteiinien denaturoituminen tapahtuu hieman, minkä vuoksi proteiinimolekyylit ovat melkein muuttumattomia ja imeytyvät helposti..

Denaturoidut proteiinit auttavat stimuloimaan omien entsyymien tuotantoa ruuansulatuksessa, parantavat sen toimintaa ja vähentävät ripulin ja ilmavaivan oireita..

Seos on valmistettava samalla tavalla kuin muut vauvanruoat: laimenna kuiva seos lämpimässä keitetyssä vedessä, ravista pulloa hyvin, jäähdytä. Kuivaa sekoitusta valmistetaan pahvilaatikoissa, joiden paino on 325 g, yhden tavarayksikön keskimääräiset kustannukset ovat 1000 ruplaa.

Monet vastasyntyneet sylkevät ruoansulatusjärjestelmän alikehittymisen vuoksi usein sylkeä ruokinnan jälkeen. Tätä ilmiötä pidetään normaalina, jos vain prosessi ei ole aktiivinen ja sylkemistä ei ole paljon.

Lapselle on annettava erityistä refluksiseosta, esimerkiksi Hipp, jotta lopetetaan toistuva ja runsas regurgitaatio..

Seoksen koostumukseen lisättiin erityinen sakeutusaine - johanneksenleipäpuukumi, joka tekee ruuasta tiheämmän. Kun seos pääsee vatsaan, muodostuu proteiinin kertakäyttö, jota lapsi ei kykene syöpymään.

Mutta juuri tämä proteiini auttaa parantamaan erityisten entsyymien tuotantoa, jotka normalisoivat suolen mikroflooraa.

Mukana myös: rasvaton maito, hera, kasviöljyt, vitamiinit ja mineraalit, jotka ovat välttämättömiä kasvavan kehon aktiiviselle kasvulle ja kehitykselle, kalaöljy ja muut.

Ruoka on valmistettava vauvalle ennen sen ruokintaa. Laimenna kuiva seos lämpimässä keitetyssä vedessä steriilissä astiassa. Ravista hyvin ja anna seoksen paisua muutama minuutti. Ruoka ei kuumene, se menettää hyödylliset komponentit. Hipp-seosta on saatavana 300 g pahvilaatikoissa, keskihinta 600 ruplaa.

Ainoastaan ​​lastenlääkäri voi määrätä refluksoituneen maidon kaavan vastasyntyneille. Vanhempien ei tulisi itse määrätä sitä lapselleen. Kaikki tämäntyyppiset seokset ovat sopivia pääruokaksi tai lisäravinteeksi.

Video siitä, miksi imeväisillä esiintyy regurgitaatioita ja miten käsitellä heitä

Miksi lapsi sylkee usein ja kuinka auttaa häntä:

Up